Člani organov in komisij SKZLD Celje za mandatno obdobje 2018-2022

UPRAVNI ODBOR

Arlič Maksimiljan – predsednik

Blažinčić Vinko – podpredsednik UO

Krštinc Miran – član

Freitag Miran – član

Ivanjšek Stane – član

Pokorny Milan – član

Stebernak Janko – član

 

NADZORNI ODBOR

Napotnik Andrej – predsednik

Borovac Amir – član

Senič Lidija – član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Košenina Slavko – predsednik

Šoba Vilma Alina – član

Koštomaj Ian Martin – član

Napotnik Robert – namestnik člana

Žerdoner Samo – namestnik člana

 

KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA

KADROVSKA KOMISIJA

Stebernak Janko – predsednik

Kolar Darko – član

Kovač Simon – član

Ternovšek Zvone – član

 

KOMISIJA ZA LOVSKO STRELSTVO

Freitag Miran – predsednik

Zupan Anton – član

Ožek Milan – član

Smodiš Vitomir – član

Užmah Damjan – član

 

PRAVNA KOMISIJA

Koštomaj Ian Martin – predsednik

Košenina Slavko – član

Šoba Vilma Alina – član

 

.

Člani organov in komisij SKZLD Celje za mandatno obdobje 2014-2018

UPRAVNI ODBOR

Blažinčić Vinko – predsednik

Arlič Maksimiljan – podpredsednik UO

Lorger Janez – član

Napotnik Andrej – član

Razboršek Mirko – član

Stebernak Janko – član

Šmajdek Andrej – član

 

NADZORNI ODBOR

Miklavžina Ervin – predsednik

Marin Janez Pavel – član

Valte Andrej – član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Fink Marko – predsednik

Kršinc Miran – član

Košenina Slavko – član

Mravljak Matjaž – namestnik člana

Grosek Marjan – namestnik člana

Jelen Branko – namestnik člana

 

KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA

KADROVSKA KOMISIJA

Stebernak Janko – predsednik

Zorko Martin – član

Kovač Simon – član

Gorišek Vojko – član

 

KOMISIJA ZA LOVSKO STRELSTVO

Freitag Miran – predsednik

Ivanšek Stane – član

Arlič Maksimiljan – član

Borovnik Robert – član

Zupan Jože – član

 

KOMISIJA ZA ZAKONODAJNO PRAVNE ZADEVE

Fink Marko – predsednik

Košenina Slavko – član

Krštinc Miran – član

.

Funkcije v SKZLD Celje 2010-2014

UPRAVNI ODBOR izvoljen na občnem zboru 5. 10. 2010

Reberšak Avgust – predsednik UO in SKZLD

Freitag Miran – predsednik komisije za lovsko strelstvo

Miklavžina Ervin – predsednik kadrovske komisije

Deleja Peter – podpredsednik UO

Brinjovc Ferdinand – član

Jerič Jožef – član

Podgoršek Brane – član

 

NADZORNI ODBOR – izvoljen na občnem zboru 5. 10. 2010

Klinc Jožef – predsednik

Brečko Viljem – član

Blažinčić Vinko – član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA – izvoljena na občnem zboru 5. 10. 2010

Fink Marko – predsednik

Ferlinc Boris – član

Krštinc Miran – član

Doberšek Danijel – namestnik člana

Grosek Marjan – namestnik člana

Rumbak Rudolf – namestnik člana

Za opravljanje tekočih del UO imenuje in razrešuje stalne komisije. Stalne komisije so; Komisija za zakonodajne in pravne zadeve, Kadrovska komisija in Komisija za strelstvo.

 

KOMISIJA ZA ZAKONODAJNO PRAVNE ZADEVE

Fink Marko – predsednik

Ferlinc Boris – član

Krštinc Miran – član

Naloge komisije so zlasti:

- Svetovanje zvezi in posameznim LD v postopkih pred državnimi organi ter drugimi organi v vprašanjih iz svoje pristojnosti,

- Zagotavljanje skladnost internih aktov zveze z zakonodajo,

- Priprava osnutkov internih aktov zveze in pomoč LD pri oblikovanju teh aktov,

- Nudenje pomoči pri registraciji zveze in lovskih družin,

- Sodelovanje pri dopolnilnem izobraževanju lovcev,

 

KADROVSKA KOMISIJA

Miklavžina Ervin – predsednik

Zorko Martin – član

Kovač Simon – član

Kumer Pavle – član

Jecl Jože – član

Naloge komisije so zlasti:

- Vodenje predvolilnega postopka za organe zveze,

- Zbiranje predlogov kandidatov za organe zveze, vključno s komisijami UO,

- Priprava kandidacijske liste za kandidacijsko konferenco,

- Obravnava prispelih predlogov za priznanje področne zveze

- Vodenje evidence podeljenih priznanjih SKZLD,

 

KOMISIJA ZA LOVSKO STRELSTVO

Freitag Miran – predsednik

Ivanšek Stane – član

Lupše Rajko – član

Brodej Srečko – član

Verboten Ivan – član

Naloge komisije so zlasti:

- Priprava programa dela in koledar tekmovanj v lovskem strelstvu za svoje območje, ki mora bitu usklajen s koledarjem tekmovanj LZS,

- Usklajuje delo strelskih referentov v LD,

- Skrbi, da poteka strelska dejavnost v skladu z vsemi pravilniki in sklepi LZS, ki urejajo področje lovskega strelstva,

- Organizira praktični del izpita lovskih pripravnikov iz varnega rokovanja z lovskim orožjem lovskega strelstva v sodelovanju s komisijo za izobraževanje,

- Organizira tečaje za sodnike lovskega strelstva,

- Izbere ekipo, ki zastopa zvezo lovskih družin na prvenstvu LZS in na drugih tekmovanjih v lovskem strelstvu.

 

.

EU e-Privacy Directive

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/