UPRAVNI ODBOR

Freitag Miran – predsednik

Kolar Darko – podpredsednik UO

Božijak Aleš – član

Ivanjšek Stane – član

Podkrižnik Janko – član

Rojnik Florijan – član

Šumak Janez – član

 

NADZORNI ODBOR

ROmanić Stevo – predsednik

Jager Andrej – član

Koren Gregor – član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Košenina Slavko – predsednik

Drevenšek Andrej– član

Žagar Barbara– član

Ancelj Robert – namestnik člana

Podlesnik Jože – namestnik člana

Žerdoner Samo – namestnik člana

 

KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA

KADROVSKA KOMISIJA

Podkrižnik Janko – predsednik

Brodar Renato – član

Drofelnik Anže – član

Jug Franc – član

Šolinc Vesna – član

 

KOMISIJA ZA LOVSKO STRELSTVO

Šumak Janez – predsednik

Lugarič Franci – član

Štopfer Rajko – član

Urankar Dušan – član

Žehelj Uroš – član

 

PRAVNA KOMISIJA

Košenina Slavko – predsednik

Rojnik Florjan – član

Derganc Izidor – član

Žerdoner Samo – član

 

.

UPRAVNI ODBOR

Blažinčić Vinko – predsednik

Arlič Maksimiljan – podpredsednik UO

Lorger Janez – član

Napotnik Andrej – član

Razboršek Mirko – član

Stebernak Janko – član

Šmajdek Andrej – član

 

NADZORNI ODBOR

Miklavžina Ervin – predsednik

Marin Janez Pavel – član

Valte Andrej – član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Fink Marko – predsednik

Kršinc Miran – član

Košenina Slavko – član

Mravljak Matjaž – namestnik člana

Grosek Marjan – namestnik člana

Jelen Branko – namestnik člana

 

KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA

KADROVSKA KOMISIJA

Stebernak Janko – predsednik

Zorko Martin – član

Kovač Simon – član

Gorišek Vojko – član

 

KOMISIJA ZA LOVSKO STRELSTVO

Freitag Miran – predsednik

Ivanšek Stane – član

Arlič Maksimiljan – član

Borovnik Robert – član

Zupan Jože – član

 

KOMISIJA ZA ZAKONODAJNO PRAVNE ZADEVE

Fink Marko – predsednik

Košenina Slavko – član

Krštinc Miran – član

.

UPRAVNI ODBOR izvoljen na občnem zboru 5. 10. 2010

Reberšak Avgust – predsednik UO in SKZLD

Freitag Miran – predsednik komisije za lovsko strelstvo

Miklavžina Ervin – predsednik kadrovske komisije

Deleja Peter – podpredsednik UO

Brinjovc Ferdinand – član

Jerič Jožef – član

Podgoršek Brane – član

 

NADZORNI ODBOR – izvoljen na občnem zboru 5. 10. 2010

Klinc Jožef – predsednik

Brečko Viljem – član

Blažinčić Vinko – član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA – izvoljena na občnem zboru 5. 10. 2010

Fink Marko – predsednik

Ferlinc Boris – član

Krštinc Miran – član

Doberšek Danijel – namestnik člana

Grosek Marjan – namestnik člana

Rumbak Rudolf – namestnik člana

Za opravljanje tekočih del UO imenuje in razrešuje stalne komisije. Stalne komisije so; Komisija za zakonodajne in pravne zadeve, Kadrovska komisija in Komisija za strelstvo.

 

KOMISIJA ZA ZAKONODAJNO PRAVNE ZADEVE

Fink Marko – predsednik

Ferlinc Boris – član

Krštinc Miran – član

Naloge komisije so zlasti:

- Svetovanje zvezi in posameznim LD v postopkih pred državnimi organi ter drugimi organi v vprašanjih iz svoje pristojnosti,

- Zagotavljanje skladnost internih aktov zveze z zakonodajo,

- Priprava osnutkov internih aktov zveze in pomoč LD pri oblikovanju teh aktov,

- Nudenje pomoči pri registraciji zveze in lovskih družin,

- Sodelovanje pri dopolnilnem izobraževanju lovcev,

 

KADROVSKA KOMISIJA

Miklavžina Ervin – predsednik

Zorko Martin – član

Kovač Simon – član

Kumer Pavle – član

Jecl Jože – član

Naloge komisije so zlasti:

- Vodenje predvolilnega postopka za organe zveze,

- Zbiranje predlogov kandidatov za organe zveze, vključno s komisijami UO,

- Priprava kandidacijske liste za kandidacijsko konferenco,

- Obravnava prispelih predlogov za priznanje področne zveze

- Vodenje evidence podeljenih priznanjih SKZLD,

 

KOMISIJA ZA LOVSKO STRELSTVO

Freitag Miran – predsednik

Ivanšek Stane – član

Lupše Rajko – član

Brodej Srečko – član

Verboten Ivan – član

Naloge komisije so zlasti:

- Priprava programa dela in koledar tekmovanj v lovskem strelstvu za svoje območje, ki mora bitu usklajen s koledarjem tekmovanj LZS,

- Usklajuje delo strelskih referentov v LD,

- Skrbi, da poteka strelska dejavnost v skladu z vsemi pravilniki in sklepi LZS, ki urejajo področje lovskega strelstva,

- Organizira praktični del izpita lovskih pripravnikov iz varnega rokovanja z lovskim orožjem lovskega strelstva v sodelovanju s komisijo za izobraževanje,

- Organizira tečaje za sodnike lovskega strelstva,

- Izbere ekipo, ki zastopa zvezo lovskih družin na prvenstvu LZS in na drugih tekmovanjih v lovskem strelstvu.

 

.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/