UPRAVNI ODBOR

Blažinčić Vinko – predsednik

Arlič Maksimiljan – podpredsednik UO

Lorger Janez – član

Napotnik Andrej – član

Razboršek Mirko – član

Stebernak Janko – član

Šmajdek Andrej – član

 

NADZORNI ODBOR

Miklavžina Ervin – predsednik

Marin Janez Pavel – član

Valte Andrej – član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Fink Marko – predsednik

Kršinc Miran – član

Košenina Slavko – član

Mravljak Matjaž – namestnik člana

Grosek Marjan – namestnik člana

Jelen Branko – namestnik člana

 

KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA

KADROVSKA KOMISIJA

Stebernak Janko – predsednik

Zorko Martin – član

Kovač Simon – član

Gorišek Vojko – član

 

KOMISIJA ZA LOVSKO STRELSTVO

Freitag Miran – predsednik

Ivanšek Stane – član

Arlič Maksimiljan – član

Borovnik Robert – član

Zupan Jože – član

 

KOMISIJA ZA ZAKONODAJNO PRAVNE ZADEVE

Fink Marko – predsednik

Košenina Slavko – član

Krštinc Miran – član

.