Pozdravljeni na prenovljeni spletni strani SKZLD Celje!

Spletna stran se trenutno še ureja in posodablja z vsebinami stare spletne strani, tako da trenutno še ni omogočen dostop do vseh vsebin.

Stara spleta stran bo še nekaj časa dosegljiva na naslovu http://skzld-celje.si/_stara.

Lovski zdravo!

.