Na podlagi razpisa Lovske zveze Slovenije smo v spomladanskem času organizirali tečaj za lovski izpit, katerega se je letos udeležilo 43 kandidatov, ki so predhodno v svoji lovski družini opravili praktični del lovskega izpita. Tudi v letošnji generaciji slušateljev smo imeli dve predstavnici nežnega spola. To sta bili Kramar Kokalj Kristina iz LD Luče in Selčan Doroteja iz LD Vojnik.

S predavanji smo začeli 27. februarja in so bila enkrat tedensko vsak petek. Preizkusi znanja po posameznih učnih temah pa so bili po urniku razporejeni tako, da so kandidati imeli dovolj časa za učenje. Zaključni izpit so opravljali v času od 25. maja do 31. maja na sedežu Savinjsko Kozjanske zveze lovskih družin Celje. Povprečna ocena, ki so jo kandidati na tem izpitu dosegli je bila 3,81. Komisija v sestavi doc. dr. Boštjan Pokorny kot predsednik in člana Miran Krštinc ter Peter Terglav je bila nad odgovori na vprašanja, ki so jih nekateri kandidati na izpitu povedali zelo zadovoljna, kar pomeni, da je bilo znanje teh, ki so  pokazali na visokem nivoju, kar je nedvomno odraz dela mentorjev, ki so znali znanje in izkušnje, ki jih imajo prenesti na svoje učence. Nasprotno pa je bilo znanje pri tistih kandidatih, katerim jim mentorji niso znali ali uspeli vcepiti vsaj osnovnih stvari ravno obratno. Kolikšen čut dolžnosti imajo nekateri mentorji do pripravnika vidimo že pri praktičnem preizkusu varnega ravnanja z lovskim orožjem, ki ga imamo v mesecu septembru in spada v del praktičnega usposabljanja pripravnika. Nekateri od njih imajo ravno ta dan »nujne« pogovore po telefonu in jih sploh ne zanima dogajanje na strelišču, saj mora večino časa govoriti po mobitelu. Nekateri pa že takoj, še preden se preizkus na strelišču začne povedo, da ravno danes nimajo čas in želijo, če je mogoče, da njihov kandidat prvi opravi streljanje. Imamo pa tudi primere, da kandidat kljub prizadevanju mentorja ne pokaže skoraj nobenega interesa za učno snov, ki mu jo le-ta želi predstaviti. V lovske vrste se je vpisal pač zato, ker je to želel oče, ki je lovec in želi, da sin nadaljuje tradicijo pri hiši. V lovski družini sicer ta pripravnik kljub temu naredi praktični del lovskega izpita, ker bog ne daj, da bi se mu podaljšala pripravniška doba še za eno leto. S tem formalno izpolni pogoje za pristop k teoretičnemu delu lovskega izpita. Tam pa se naj predavatelji in komisija ubadajo z njim. Sicer jim pri preizkusu znanja iz posameznih učnih tem in zaključnem izpitu le nekako uspe pokazati toliko znanja, da na koncu naredijo izpit. Naj poudarim, da na zaključnem izpitu ni nobenemu prizaneseno ali kaj podarjeno in se upošteva samo znanje. To pa je tudi vse, kar naredijo. Ti ponavadi že kmalu po opravljenem izpitu izstopijo iz lovskih vrst. Da pa ne bo samo kritika, je treba na drugi strani dati priznanje tistim mentorjem, ki se zavedajo, da beseda mentor pomeni učenje, vzgajanje in usposabljanje mladega lovca za samostojno izvajanje lova. Pri tem je nedvomno pomembna tudi vloga upravnega odbora lovske družine, ki spremlja delo pripravnika skozi učni proces izobraževanja v družini. No, to je pa bila tista skupina kandidatov, ki je imela takšne mentorje in znanje, da je komisijo prijetno presenetilo..

Slovesna podelitev spričeval je bila 12. junija v lovskem domu LD Vojnik. Uvodoma je vse prisotne najprej pozdravil njen starešina Janez Pavel Marin, ki je novo izprašanim lovcem čestital za uspešno opravljen lovski izpit. V nadaljevanju pa so svoj pečat dodali še Savinjski rogisti, ko so z uvodnima melodijama iz lovskih rogov naznanili, da se je izobraževanje za generacijo mladih lovcev 2015 zaključilo.

Podelitve so se poleg novo izprašanih lovcev in članov predavateljskega aktiva udeležili njihovi mentorji in pooblaščeni predstavniki lovskih družin, kateri so jim izročili lovsko izkaznico. Prireditvi je prisostvoval tudi predsednik upravnega odbora SKZLD Celje Blažinčić Vinko, ki je vsem čestital, da so uspešno prehodili dokaj zahtevno pot izobraževanja, ki se je začelo v lovski družini in končalo z zaključnim izpitom. Potem sta skupaj s predsednikom izpitne komisije doc. dr. Boštjanom Pokornyem vsem mladim izprašanim lovcem vročila lovski izpit in etični kodeks slovenskih lovcev.

Ob tej priliki je vsak od njih podpisal še Zaprisego slovenskega lovca.

Tako kot vsa leta poprej, smo tudi letos najboljšim slušateljem izročili posebno knjižno nagrado. Tako so se letos posebej izkazali Jezernik Rok – LD Kajuh Šmartno v Rožni dolini, Kupec Aljoša – LD Prebold s povprečno oceno 4,93, Čurković Goran – LD Polzela, Pintar Luka – LD Ljubno ob Savinji in Škrubej Uroš – LD Smrekovec s povprečno oceno 4,86. Sicer pa je bila letos dosežena povprečna ocena celotnega tečaja 3,85.

Tudi letos so pri organizaciji podelitve spričeval, tako kot prejšnja leta sodelovali člani LD Vojnik, ki so poskrbeli, da je slovesnost, ki smo jo imeli bila takšna, kot se ob takih priložnostih spodobi.

Vsem novo izprašanim lovcem pa v svojem imenu in imenu predavateljskega aktiva čestitam za dosežen uspeh in jim zaželim veliko uspehov pri nadaljnjem lovskem udejstvovanju.

mladi lovci generaci...
mladi lovci generacija 2015 in clani predavateljskega aktiva mladi lovci generacija 2015 in clani predavateljskega aktiva
podelitev_pripravnik...
podelitev_pripravniki_2015 2 podelitev_pripravniki_2015 2
podelitev_pripravnik...
podelitev_pripravniki_2015 3 podelitev_pripravniki_2015 3
podelitev_pripravnik...
podelitev_pripravniki_2015 5 podelitev_pripravniki_2015 5
podelitev_pripravnik...
podelitev_pripravniki_2015 6 podelitev_pripravniki_2015 6
podelitev_pripravnik...
podelitev_pripravniki_2015 7 podelitev_pripravniki_2015 7
v pricakovanju podel...
v pricakovanju podelitve spriceval v pricakovanju podelitve spriceval

FOTO: Zorec Viktor

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/