Savinsko Kozjanska ZLD Celje je  praznovala visoki zgodovinski jubilej - 100 LET SLOVENSKEGA LOVSTVA NA CELJSKEM

Ustanovitev slovenske lovske organizacije leta 1907 v Ljubljani  je bila del slovenskega narodnega  utrjevanja po prelomu  19. in 20. stoetja. Hkrati  je predstavljala  protiutež dobro organiziranemu nemškemu lovskemu  društvu, v katerem za zavedne  slovenske lovce pač ni bilo  prostora.  Kot vemo, je bil poglavitni namen ustanoviteljev slovenske lovske organizacije leta 1907  združiti  in povezati  slovenske lovce iz vseh pokrajin oziroma takratnih dežel v enovito vseslovensko lovsko organizacijo. Zaradi lažjega uresničevanja odgovornih nalog pa so vodilni slovenski lovski možje kmalu začeli razmišljati tudi o ustanavljanju podružnic krovne organizacije po takratnih sodnih okrajih. Celjski okraj pri tem ni bil izjema in že  29. januarja leta 1922  se je po navedbah kronistov v mestu ob Savinji zbralo nekaj več kot 40 lovcev z namenom  združiti vse slovenske lovce v sodnih okrajih Celje, Laško, Vransko, Gornji Grad, Šoštanj, Kozje, Konjice, Šmarje in Rogatec v podružnico SLD Celje. Bili so izredno aktivni in že 9. februarja 1922 je bil v nekdanjem celjskem hotelu Balkan  ustanovni občni zbor nove podružnica. Njen poglavitni namen je bil združevanje in povezovanje vseh slovenskih lovcev iz omenjenih območij  s ciljem »gojiti divjad in poučevati ljudi o potrebi gojenja in ščitenja divjadi«, kot so med drugim  zapisali celo v Pravila podružnice.

Podružnica je dobro zastavljeno delo zgledno  uresničevala v okviru  takratne veljavne zakonodaje in dočakala tudi nemško okupacijo 1941 leta. Nemške okupacijske oblasti so  ukinile vse slovenske organizacije v okupirani Štajerski, med njimi tudi lovska društva oz. Podružnic Zveze lovskih društev Dravske banovine v Celju. Mnogi lovci so med okupacijo sodelovali v NOB, nekateri pa so bili prisilno mobilizirani tudi v nemško vojsko. Po končani vojni  leta 1945 se je za lovstvo začelo novo zgodovinsko obdobje.  Že leta  1947 je bila v Celju ustanovljena Okrajna lovska zveza, ki se je s kasnejšimi reorganizacijami v letu 1983 preimenovala v Savinjsko Kozjansko Zvezo lovskih družin  Celje.  Pod tem imenom deluje še danes.

Zgodovina nas torej uči, da je letošnje leto za našo ZLD jubilejno. Stoletnica ustanovitve Podružnice SLD Celje  je visoki jubilej, vreden spoštovanja in dostojnega spominjanja. Zato so vse priprave na  praznovanje  stoletnice stekle že meseca septembra lani,ko je bil imenovan organizacijski odbor, katerega so sestavljali člani upravnega odbora SK ZLD Celje in strokovni tajnik zveze. K sodelovanju smo povabili  Gorazda Špegla iz Dobrne, ki ima na tem področju bogate izkušnje  in mu zaupali pripravo scenarija in vodenje prireditve. Moramo zapisati, da jo je  22. aprila, na svetovni Dan zemlje, izpeljal profesionalno in na visoki ravni, kakršno si takšen jubilej tudi zasluži. Zaradi vsega tega smo lahko na našo slavnostno akademijo  resnično ponosni..

Svečana akademija je bila v petek 22 aprila v  polni veliki dvorani Celjskega doma. Ko smo določali datum, niti nismo vedeli, da bo naše praznovanje na svetovni Dan zemlje, kar se je izkazalo kot izredno posrečeno in je praznovanju dodalo  še večji pomen. Akademije so se udeležili  številni člani naših  lovskih družin, predstavnik območnih  zvez in vabljeni gosti. Med njimi  so bili  župan mestne občine Celje Bojan Šrot, predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, dr. Darij Krajčič, vodja Zavoda za gozdove - OE Nazarje, Meta Višnikar, direktorica Območnega urada Celje  uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS in mnogi  drugi ugledni gosti, katerih smo bili lovci izredno veseli. Na prireditvi, katero je sproščeno in domiselno  povezoval Gorazd Špegl  so v bogatem kulturnem  programu sodelovali Štajerski in Savinjski rogisti, Šaleški študentski oktet in tolkalisti Quatro stik.

Kot je to običajno, se je akademija pričela s slovesno lovsko koračnico, med katero so praporščaki  strumno prinesli na oder prapore lovskih družin, članic naše zveze. Ob njihovem prihodu so  vsi prisotni v dvorani vstali   in s tem izkazali spoštovanje  lovskim  praporom, katere so praporščaki  kot del scene pustili v posebnih stojalih na odru. Ob jubileju so vse udeležence akademije z izbranimi besedami pozdravili in nagovorili predsednik SKZLD Celje Maksimilijan Arlič, župan Mestne občine Celje Bojan Šrot  in mag. Lado Bradač, predsednik LZS. Slednji je strnjeno predstavil trenutno dogajanje  v slovenskem  lovstvu  in spremembe zakonodaje. Lovcem se je  zahvalil za opravljeno delo in skupaj s čestitko ob prazniku  SK ZLD Celje  izročil  Plaketo Lovske zveze Slovenije.

Ob koncu uradnega dela so predstavniki  območnih ZLD in LZ  čestitali k jubileju in  predsedniku Maksimiljanu Arliču izročili spominska darila. Naša ZLD pa je vsem za trajni spomin  podelila  jubilejno izvirno praznično značko in steklenico posebne polnitve vina, katere nam je prispevalo Vinogradništvo Kolarič iz  Gornje Radgone. Naj ob tem  omenimo še to, da so  jubilejne značke ob  stoletnici dobili vsi lovci iz naših LD. Po  zaključni melodiji  Štajerskih  rogistov, katera je bila vrhunec prazničnega dogodka,  je bilo v  mali dvorani Celjskega doma krajše in sproščeno  družabno  srečanje lovskih tovarišev in prijateljev  z obujanjem spominov na mnoga lovska doživetja in dogodke. Prepričani smo, da nam je svečana akademija ob stoletnici uspela in se je iztekla tako, kot smo jo začrtali. Za obuditev zgodovinskega spomina na prehojeno stoletno pot in  še bolj za spogledovanje z našo prihodnostjo. Vsem, ki so nam pri organizaciji in izvedbi kakorkoli pomagali, se iskreno zahvaljumemo.

04-22 100letnica lov...
04-22 100letnica lovstva 2 of 17 04-22 100letnica lovstva 2 of 17
04-22 100letnica lov...
04-22 100letnica lovstva 10 of 17 04-22 100letnica lovstva 10 of 17
04-22 100letnica lov...
04-22 100letnica lovstva 12 of 17 04-22 100letnica lovstva 12 of 17
04-22 100letnica lov...
04-22 100letnica lovstva 14 of 17 04-22 100letnica lovstva 14 of 17
04-22 100letnica lov...
04-22 100letnica lovstva 17 of 17 04-22 100letnica lovstva 17 of 17
04-22 100letnica lov...
04-22 100letnica lovstva quatos 3 of 8 04-22 100letnica lovstva quatos 3 of 8
04-22 100letnica lov...
04-22 100letnica lovstva quatos 5 of 8 04-22 100letnica lovstva quatos 5 of 8

 

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/