Težnja slovenskih lovcev po združevanju sega v začetek 20. stoletja, ko je v Ljubljani leta 1907 ustanovljen Slovenski lovski klub, ki se čez dve leti preimenuje v Slovensko lovsko društvo. To je bilo protiutež dobro organiziranemu nemškemu društvu, v katerem za zavedne Slovence ni bilo prostora.

Vodstvo Slovenskega lovskega društva je želelo združiti slovenske lovce iz vseh pokrajin oziroma dežel, zato so l. 1914 na občnem zboru sprejeli sklep o ustanovitvi podružnic SLD po sodnih okrajih Slovenije.

Tako se je v Celju 29. januarja 1922. leta zbralo nekaj več kot 40 lovcev z namenom združiti vse slovenske lovce v sodnih okrajih Celje, Laško, Vransko, Gornji Grad, Šoštanj, Kozje, Konjice, Šmarje in Rogatec, gojiti divjad in poučevati ljudi o potrebi gojenja in ščitenja divjadi.(2. čl. Pravil iz leta 1922).

Leta 1947 je bila v Celju ustanovljena OKRAJNA LOVSKA ZVEZA, ki se je s kasnejšimi reorganizacijami v letu 1983 preimenovala v SAVINJSKO KOZJANSKO ZVEZO LOVSKIH DRUŽIN CELJE.

To so glavni poudarki namena praznovanja 90 let Slovenskega lovstva na Celjskem, na katerega so se priprave začele že meseca septembra lansko leto, ko je bil imenovan organizacijski odbor, katerega so sestavljali člani upravnega odbora SKZLD Celje in strokovni tajnik zveze. Na občnem zboru področne zveze meseca oktobra smo lovske družine seznanili o prihajajočem jubileju, ki smo ga obeležili s svečanostjo 1. junija letos. Na tem zboru je bila sprejeta odločitev, da lovske družine prispevajo tudi del sredstev za izvedbo 90 letnice. Tako je bila na vseh naslednjih sejah upravnega odbora tudi točka dnevnega reda priprave na praznovanje. Zavedajoč se krize, ki trenutno vlada pri nas smo se za dodatno finančno pomoč obrnili tudi na vse župane občin, v naši zvezi. Naši prošnji se jih je večina odzvala in v okviru finančnih možnosti tudi priskočila na pomoč, za kar se jim na tem mestu kot tudi lovskim družinam še enkrat najlepše zahvaljujemo.

 

.

Sama prireditev je bila v petek 1. junija v veliki dvorani Celjskega doma, katere so se udeležili številni člani lovskih družin in vabljeni gosti med katerimi so bili župan mestne občine Celje gospod Bojan Šrot, župan občine Vojnik gospod Beno Podergajs, župan občine Kozje gospod Dušan Andrej Kocman, podžupan občine Dobrna gospod Božnik Stanislav, poslanec državnega zbora gospod Jakob Presečnik, direktor Zavoda za gozdove RS gospod Jošt Jakša, vodji zavodov za gozdove OE Celje gospod Ivo Trošt in OE Nazarje gospod Toni Breznik, podpredsednik KZS gospod Aleksander Svetelšek, vodja Veterinarske uprave RS OE Celje gospa Metka Višnikar predsednik LZS mag. Srečko Feliks Krope, podpredsednik LZS in predsednik zveze lovskih družin Zasavje Ivan Malešič, predsednik Koroške lovske zveze Dušan Leskovec, predsednik zveze lovskih družin Ptuj Ormož mag. Emilijan Trafela, predsednik uredniškega odbora revije LOVEC Arpad Köveš, predsednik IO Kamniško Savinjskega LUO Štrajhar Jernej in predsednik IO Savinjsko Kozjanskega LUO Franc Rebeušek. Med vabljenimi so bili še nekdanji predsedniki Savinjsko Kozjanske zveze lovskih družin Celje in tisti člani lovskih družin, kateri so že več kot 60 let člani naše lovske organizacije.

 

Na prireditvi, katero je povezovala gospa Tanja Jurjevec so v programu sodelovali Štajerski in Savinjski rogisti, pevski zbor lovske družine Škale, tolkalistka Špela Mastnak in trobilni kvartet orkestra Slovenske policije.

Slovesnost se je začela z zvoki rogov Štajerskih rogistov, ko so na oder praporščaki prinesli prapore. Ob njihovem prihodu so vsi prisotni v dvorani vstali in s tem izkazali spoštovanje praporom, katere so praporščaki vstavili v posebna stojala. Prvi od govornikov na prireditvi je bil predsednik SKZLD Celje Avgust Reberšak, ki je na kratko predstavil zgodovinski razvoj lovstva na celjskem in pomen, ki ga ima lovstvo v današnjem času. Tudi župan Mestne občine Celje gospod Bojan Šrot je v svojem nagovoru poudaril današnje poslanstvo lovcev, ki je namenjeno predvsem varovanju življenjskega prostora in skrbi za divjad. Mag. Srečko Feliks Krope pa je predstavil delo Lovske zveze Slovenije. Pri tem se je dotaknil tudi našega dela, ki po številu opravljenih ur, katere lovci opravimo vsako leto v loviščih za dobrobit divjadi ni zanemarljivo.

V programu, ki je sledil je vse presenetila Špela Mastnak na marimbi, ki je s profesionalnim nastopom in zahtevno skladbo pritegnila vse prisotne. Trobilni kvartet policijske godbe pa je dokazal, da njegovi člani suvereno obvladajo svoja glasbila, kar so nenazadnje poslušalci potrdili z dolgim aplavzom.

V scenariju prireditve je bila predvidena tudi podelitev posebnih spominskih priznanj, katere so za 60 letno članstvo v lovski organizaciji prejeli Bezgovšek Emil LD Laško, Hojnik Anton LD Šentjur, Jazbinšek Stane LD Bohor Planina, Kladnik Jurij LD Ljubno, Lavbič Franc LD Dramlje, Letonje Miha LD Oljka Šmartno ob Paki, Likovič Štefan LD Prebold, Miklavžina Vinko LD Škale, Seidl Avgust LD Rečica pri Laškem in Voušek Peter LD Braslovče. Prav tako so priznanje prejeli nekdanji predsedniki področne zveze in sicer Arlič Maksimilijan, Avberšek Franc, Berk Franc, Kuntarič Jožef in Marin Janez Pavel. Kolšek Hubert je prejel priznanje kot dolgoletni funkcionar področne zveze, ki je s svojim delom nedvomno pustil svoj pečat. Cizej Karol iz LD Braslovče je prejel priznanje za dosežke, ki jih je dosegel na področju lovskega strelstva. Nenazadnje je zadnja leta v kategoriji super veterani eden od najboljših strelcev v Sloveniji. Frece Ferdinand in Kovač Slavko pa sta prejela priznanji za dolgoletno udejstvovanje na področju lovske kulture. Bila sta namreč med ustanovitelji celjskih rogistov pred več kot 30 leti. Nandek, kot ga lovski tovariši kličejo, sicer aktivno ne igra več, medtem, ko Viktor kljub častitljivi starosti še vedno vztraja in je trenutno predsednik Štajerskih rogistov. Priznanji sta prejeli še Lovska zveza Slovenije, katerega je v njenem imenu prevzel predsednik LZS in Mestna občina Celje, katerega je v njenem imenu prevzel župan gospod Bojan Šrot. Po podelitvi priznanj se je v imenu prejemnikov zahvalil Arlič Maksimilijan.

Ob koncu uradnega dela pa sta se na odru v imenu gostov zahvalila še gospod Jošt Jakša in gospod mag. Emilijan Trafela, ki sta tudi čestitala k tako visokem jubileju. Uradni del pa so zaključili Savinjski rogisti

Po končani prireditvi je bila v mali dvorani celjskega doma za vse udeležence pripravljena pogostitev, kjer so si lahko ogledali tudi razstavo umetniških del priznanih umetnikov - lovcev, katero je vzorno s pomočjo Rebeušek Franca pripravil Stane Petrovič – Čonč iz LD Hum Celje, ki je tudi prispeval nekaj svojih slik. Tudi obema gre iskrena zahvala. Vsi udeleženci so si bili enotnega mnenja, da je bila prireditev ob 90 letnico slovenskega lovstva na celjskem pripravljena in izpeljana profesionalno. Prav tako so vsi pohvalili program, ki je bil zelo dober in dostojen jubileja.

Naj se na koncu v imenu organizacijskega odbora še enkrat zahvalim vsem, ki ste pripomogli, da smo prireditev ob 90 letnici slovenskega lovstva na celjskem uspešno izpeljali in tako na dostojen in primerni način počastili ta visoki jubilej.

dvorana se je napoln...
dvorana se je napolnila  z udelezenci prireditve dvorana se je napolnila  z udelezenci prireditve
pevski zbor ld skale...
pevski zbor ld skale med  nastopom pevski zbor ld skale med  nastopom
predsednik lzs sreck...
predsednik lzs srecko feliks krope predsednik lzs srecko feliks krope
predsednik skzld cel...
predsednik skzld celje avgust rebersak predsednik skzld celje avgust rebersak
prejemniki spominski...
prejemniki spominskih priznanj ob 90 letnici prejemniki spominskih priznanj ob 90 letnici
prihod praporov na o...
prihod praporov na oder prihod praporov na oder
prireditev je koncan...
prireditev je koncana sledil je zadnji pogon prireditev je koncana sledil je zadnji pogon
prireditve so se ude...
prireditve so se udelezili stevilni gosti prireditve so se udelezili stevilni gosti
savinjski rogisti me...
savinjski rogisti med nastopom savinjski rogisti med nastopom
spela mastnak med sv...
spela mastnak med svojim nastopom spela mastnak med svojim nastopom
stajerski rogisti me...
stajerski rogisti med nastopom stajerski rogisti med nastopom
trobilni kvartet ork...
trobilni kvartet orkestra slovenske policije med nastopom trobilni kvartet orkestra slovenske policije med nastopom
zupan mestne obine c...
zupan mestne obine celje gospod bojan srot zupan mestne obine celje gospod bojan srot

Омытым дождем, июньским " "вечером я ехал с " "Шефертонской киностудии.

Мы взлетели, оставив позади тех, кто нас " "атаковал, континент Австралия и " "вашу планету.

Рот наверняка будет широко разинут, потому что в минуты панического страха люди забывают о носовом дыхании и начинают дышать через рот.

Впрочем, в исторических случаях только такие и делаются.

Сделав следующий " "шаг, она взглянула в моем направлении и застыла, подавив невольный вскрик.

Если ты согласишься разделить со мной мою судьбу.

Уверен, что у нашего ребенка сначала не было этого странного родимого пятна.

Сперва, касательно нашего соглашения, сказал он.

Так как это была воля против воли, " "силовые манипуляции против силовых " "манипуляций и, возможно, личная энергия против личной энергии.

Поток обломков погреб оставшихся в живых демонов.

Я лежал лицом вниз, глядя в Ничто, пытаясь удержать весь мир на своих плечах.

Хочу попробовать один трюк, " "которому научился у Ларри.

крикнул " "милиционер, направляя автомат Калашникова Римо в жи-вот.

Тогда мы еще не были помолвлены.

Благодарность же, обращенная к скряге, подобна небесной " "росе, павшей на утесы острова Фаула, где ничему живому она не "скачать обучение 1с программы"может придать сил.

столкнулись, да еще похлеще, чем в прошлый раз.

Вас чуть не убили, лорд Филлистон, сказал темноволосый коротышка, похожий на " "стожок сена.

А если в это время появитесь вы и убедите дядю, что мистер Вустер ввел его "золотой век скачать"в заблуждение и на самом деле вы помолвлены с мистером Пинкером, я думаю, с " "его души свалится камень и он благосклонно примет ваш союз с этим джентльменом.

Первое, где " "стоит тотем четыре фигуры внизу, но " "призрачная пятая фигура, венчающая шест духов, сейчас выросла " "и светится неземным светом.

Я пошел вдоль борта по направлению " "к дамским каютам.

Поль обошел находящегося "Волшебные сказки Британии"под его управлением кентавра и легким движением руки снял с " "него заклинание.

Если бы мне " "удалось с кем-нибудь, кто не является "Ведьма с Портобелло"для них чужаком, посетить их.

Заметив впереди еще одно пересечение туннелей, он " "бросился туда и " "встал в центре перекрестка.

Реджинальд Воберн поднял руку, призывая их к молчанию.

Нъярлатотеп, Чтулу и " "все остальные неудобопроизносимые " "божества.

Последнее, что зафиксировало его меркнувшее " "сознание, была ужасная боль в " "голове.

Всякий раз при виде супруги " "у Фриде " "расчетов по налогам и " "сборам">Учет расчетов по налогам " "и сборам"перехватывало дыхание.

Я по-прежнему слишком " "многого не знал.

Серый дым поплыл как удушливый туман над христианским лагерем, заползая в пересохшие глотки и разъедая глаза.

С тех пор, как я приблизила его к Камню, она стал тоньше, острее.

Она отправилась к масса Мариньи.

Скорее оно напоминало то "отель джейн 2 скачать игру"чувство, какое рождается в театре, когда мы не " "знаем содержания пьесы, а действие все " "больше запутывается и мы с " "нетерпением ждем развязки.

Сумасшедшая королева, " "прочь отсюда!

Так оно в действительности и оказалось.

На это бригада постоянно " "обращала внимание "скачать песню stereo love"проходящих частей.

На протяжении тридцати градусов широты, от одной "книга скачать книга мастера игра"границы Мексики до другой, " "и, пожалуй, по всей Испанской Америке, все они строятся на один лад.

Однако, "финансовый анализ учебники скачать" внимательно всмотревшись в его лицо, можно было прочесть большое нетерпение и тревогу; он ерзал " " в седле и то к дело напряженно вглядывался в даль.

Разыграем еще одну сценку маскарада, и ни одна душа не " " догадается.

Тут его осенила мысль, "игра тайна фараона" и, вместо того чтобы вернуться к своему табурету, он решил выйти из хижины и " " посмотреть, не едет ли хозяин.

Кадет Биглер на "скачать книгу юля шилова" всех станциях пил воду.

Шотландская песня Мы " " уже упоминали о Минне и Бренде дочерях Магнуса Тройла.

Этого животного, думал он, им нечего опасаться.

Бушон протянул руку в " " темноте и нащупал " " конец веревки Кортнэя.

Когда подъедем к дворцу, не " " останавливайся.

Смуглые, малорослые мужчины покупали и продавали ковры, гобелены, " " плащи, домашнюю утварь и другое добро.

Разреши " " немного посветить, и я покажу " " тебе.

Харону нужно лишь обратиться " " в одно из отделений этого банка, " " расположенных во всех крупнейших городах мира, " " и ему выдадут вклад с причитающимися " " процентами.

Набил карманы хламом и почувствовал уверенность в себе.

И если будет преследовать, то " " кто знает, что может случиться.

Он обитал " " в Непостижимых " " Полях, Властелин Всего, хотя то, что он творил, " " имело обыкновение распадаться на " " части.

Такая нервная жизнь, как у тебя, требует периодов мира и " " покоя, пел " " он про себя.

Оба мы сильные личности, " " звезды первой величины.

Он заблудился, он, может " " быть, ранен, а кислорода осталось меньше, " " чем на сорок минут.

Он попал на широкую зеленую лужайку.

Благодаря " " всему этому искуснейший маг должен сидеть в сырой темной " " подземной камере, и каждый солдат, вчерашний смерд, волен насмехаться над ним.

Единственной надеждой было бы то, " " что поселения колонистов "скачать неро с ключами" на Луне не оказались волею случая в точке столкновения буксира с планетой.

Она " " вышла из освещенного круга, и до нас донесся ее "игра крутые разборки" смех.

Прежде всего нужно стереть из памяти принца " " все, что ты ему рассказывал о Скарлет.

Я ведь "скачать песни сборник мурат тхагалегов" сейчас выполняю за него кое-какие дела, но в последнее время " " мне начинает казаться, что зря я ввязался в эту затею.

Но, пока Джеми " " смотрел на тебя, Полу почти удалось выбраться из той пакости, что свалилась на него.

Ну что ж, тогда действовать буду я.

А так он просто удержу не знал.

Сообщение о советских ракетах немедленно "Краткий курс компьютерных сетей" полетело в Вашингтон, поставив точку в спорах о правомерности американского вторжения в Сорнику.

Очевидно, что его целью были вы.

Солнце село, и в камере стало темно, но у окошка было еще достаточно света, чтобы прочитать "скачать игру magic world 2" записку.

Судя по всему, тут как раз в дело должны вмешаться мы, заметил Римо.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/